Plant filter4 advantages of a plant filter in the pond

pond without pomo

No pump required

It is a natural filter with plants and bacteria that eliminates the need for a pump or filter.

Purifies the water

The roots and leaves of pond plants absorb waste products from the water.

Prevents algae growth

Prevents algae growth

The water will not heat up as quickly, so there will be less to no algae growth.

100% natural

It is a natural filter where plants and bacteria take care of filtering the water.Our best selling plant filter plants


Plantenfilter als natuurlijk waterfilteringssysteem in de vijver

Om een vijver optimaal te zuiveren is een goed plant filter belangrijk, waarbij de juiste soorten en hoeveelheden vijverplanten worden gecombineerd. Het is belangrijk om het juiste vijversubstraat te gebruiken, zodat de planten goed kunnen hechten aan en in het substraat. Bovendien dienen zuurstofplanten zoals hoornblad, krabbenscheer en waterpest te worden toegevoegd om de vijver goed te zuiveren.

Samenvatting van de YouTube video: “Wetland Filtration for Pond Health’’ van Ed Blue from Aquascape

In deze YouTube-video bespreekt Ed Blue van Aquascape het concept van wetland filtratie, dat het natuurlijke proces van het filteren van toxines uit water door wetlands nabootst. Het wetland filter bestaat uit een snorkel- en centipede-module om de snelheid van het water te vertragen en sedimenten aan de onderkant te laten bezinken. Aquatic plants and pond substrate verwijderen op hun beurt voedingsstoffen en creëren een levend ecosysteem dat een hoog gehalte aan opgeloste zuurstof vereist. De grootte van het wetland filter kan worden aangepast aan het volume en de vervuiling van het water. De video biedt een stapsgewijze handleiding over hoe je een natuurlijk plantenfilter voor allerlei types of ponds of waterfuncties kunt bouwen.

Jouw bijdrage aan het milieu en de biodiversiteit door een plantenfilter in de vijver

In deze YouTube-video bespreekt Ed Blue van Aquascape het concept van wetland filtratie als een natuurlijke en effectieve manier om water te zuiveren. Wetlands staan bekend als de ‘nieren van de aarde’ en filteren toxines uit het levensbloed van de aarde, dat water is. Een wetland filter is een soort filter dat gebruikt wordt in vijvers om het water op natuurlijke wijze schoon te houden. Het filter zorgt ervoor dat het water langzaam stroomt, zodat vuil en sedimenten naar de bodem zakken en makkelijk verwijderd kunnen worden. Het filter heeft ook waterplanten en substraat die voedingsstoffen uit het water halen, waardoor de vijver helder en schoon blijft. Waterplanten spelen een cruciale rol in het zuiveringsproces van de vijver, omdat ze voedingsstoffen opnemen die door algen en andere verontreinigende stoffen in het water worden geproduceerd. Hierdoor kunnen algen zich minder goed ontwikkelen en blijft het water helderder en gezonder. Bovendien zorgen pond plants voor zuurstof in het water, wat essentieel is voor het onderhouden van een gezond en uitgebalanceerd ecosysteem. Het gebruik van een plantenfilter is een duurzame oplossing voor het zuiveren van water, omdat het geen belasting vormt voor het milieu. Het is een volledig natuurlijke oplossing en kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van de vijver. Door de waterkwaliteit te verbeteren met behulp van een plantenfilter, kunnen eigenaren van vijvers een gezond en esthetisch aantrekkelijk ecosysteem creëren dat bijdraagt aan het in stand houden van de biodiversity.

Researcher van het wetland filter: Ed Blue van Aquascape

Ed Blue is een vertegenwoordiger van Aquascape, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en bouwen van waterpartijen en vijvers. In de video van de link bespreekt hij het concept van wetland filtratie en biedt hij een stapsgewijze handleiding over hoe je een wetland filter/natuurlijk plantenfilter kunt bouwen voor vijvers of waterfuncties.

Vijverspecialist en natuurliefhebber: Simon van der Velde

Sinds 1986 werkt Simon van der Velde als vijverspecialist en helpt hij mensen bij het verwezenlijken van hun droomvijver met zijn bedrijf “Van der Velde Waterplants“. Zijn visie is gericht op het herstellen van de biodiversiteit in Nederland, Europa en uiteindelijk de hele wereld, door mensen te inspireren om een natuurlijke vijver aan te leggen in hun tuin. Bij het ontwerpen van deze vijvers vermijdt hij het gebruik van pompsystemen en filters, omdat deze niet nodig zijn als de vijver op de juiste manier wordt ingericht. Op deze manier kan de natuur haar werk doen, zoals het oorspronkelijk bedoeld was.


Advice for a natural swamp plant filter

Buy Plant Filter

A plant filter is a natural filter where the plants themselves purify the water without the use of a pump. The cooperation of certain plant species and pond bacteria ensures that harmful substances are broken down from the water and the pond water is purified. For optimal filtration, we offer specially formulated plant filter packages.

View all of our plant filter plants and get them delivered from our own aquatic plant nursery.

Helophyte filter pond

A helophyte is a perennial or biennial plant whose submerged buds alone survive the winter; everything above the water's surface dies off. When a helophyte is too deep below the water table, it can die from lack of sunlight. Well-known helophytes that can be used as helophyte filters include: yellow iris, calamus and bulrush. In proper composition, helophytes provide very good purification of pond water.

Making plant filters for the pond

A good plant filter is a combination of the right species and quantity of pond plants. For optimal purification, use the right pond substrate (so the plants can attach well to and in the substrate ) and add oxygen plants, such as hornwort, crabgrass and waterweed. Learn all about a plant filter in the pond.

Biological swamp filter pond

A plant filter or swamp filter is a natural filter where plants and bacteria provide water filtration. Some plants are helophytes, i.e. perennials where only the buds survive underwater during the winter.

An organic pond or natural pond requires little maintenance and puts minimal strain on the environment. This is because pumps and filters are unnecessary in this, because the aquatic plants provide a natural balance. An organic pond is a pleasant place for insects and amphibians.

Natural filter self-build in the pond

When building a natural filter, there are a number of factors to consider. The first is where you are going to build the pond. Plants grow best in a sunny spot. To keep the water from heating up too much, water lilies are an excellent solution. The large leaves of the water lily ensure that the sun has less chance of extremely raising the water temperature. Also, the leaves provide a good hiding place for marine life. Second, the pond depth is important. Provide a depth of at least -80 cm so that fish have the opportunity to overwinter. Third, a bottom of the right substrate is important. In this substrate can grow bacteria that purify the water and plants can easily attach themselves in and to a bottom of substrate. All pond packages include a proper composition of plants and the proper substrate.

Clear water without filter pump

A pond can remain clear and balanced without a pump or filter when the right composition of plants are present in the pond. These plants, along with bacteria, ensure that the water is purified of harmful substances and remains clear and healthy.

Read more about a pond without a pump.

A plant filter or helophyte filter provides water filtration. Plants carry oxygen to the roots, where the water is more oxygenated. The supply of oxygen allows bacteria found at the bottom of the stems to grow well. These bacteria ensure that the water is purified of harmful substances. Marsh plants absorb wastes such as nitrate and nitrite from the water, purifying the water.

For an organic pond, it is important to establish a good marsh zone. Most aquatic plants grow well in a depth of up to -20 cm. It is important to make a large swamp zone. The larger the zone, the better the water will be filtered. In addition to the size of the zone, the composition of the plants is also important, think marsh plants, oxygen plants and water lilies.

Dig a filter area and place the pond liner in it. Then apply a layer of substrate of about 10 cm. In it, the marsh plants can be planted. Use enough plants, then you will have enough with this natural filter. Then secure the plants with another layer of substrate of about 10 cm. Finally, place the floating oxygen plants, which also ensure that the sun is kept out of the water. This causes the water to heat up less and slows down algae growth. Read all explanations to make a plant filter.

The size of a plant filter is best to be as large as possible. Because the larger the plant filter, the better the filtration and the lesser the water load.

A good plant filter is about -40 cm deep. Most aquatic plants grow well at -20 cm depth.

The top 6 best plants for a natural pond filter are, as far as we are concerned: yellow alder, calamus, water mint, dwarf water moss, needlewort and featherweed. These plants can also be ordered from us as a complete package, a plant filter mix of 64 plants, specially formulated for optimal filtration and clear water.

This depends on the season. In the spring, plants will grow rapidly and over the course of the summer, the growth rate decreases. We allow for approximately 16 plants per m2 in our specially formulated plant filter packages.

YOU WANT A 10% DISCOUNT?

Receive updates by e-mail from Van der Velde Waterplants Sign up and stay informed of useful pond tips and special promotions
Subscribe to our newsletter and stay informed about tips and actions.
Receive 10% discount
Subscribe to our newsletter and stay informed about tips and actions.
RECEIVE 10% DISCOUNT!

I would like free advice on a pond

Fill out the form below as completely as possible and you will receive tailored advice.

 

FreePondAdvicewithoutpag
What kind of pond do you already have or want to have?
Select your (desired) pond
Maximum upload size: 2MB

I would like free advice on a pond

Fill out the form below as completely as possible and you will receive tailored advice.

 

FreePondAdvicewithoutpag
What kind of pond do you already have or want to have?
Select your (desired) pond
Maximum upload size: 2MB